Aile içi tartışmalar erken ölmeyi getiriyor 

(Family arguments may cause early death)

 

 

Danimarkalı bilim adamların yaptıkları uzun bir akademik çalışma ve araştırmanın raporuna göre, karı-koca, aile yakınlariyle, arkadaşlarıyla ve hatta komşularıyla sık sık münakaşa ve tarışma yapanların erken ölme riski taşıdıkları ispat edilmiştir. Psikofiziksel (psychophisical) yani stres kaynaklı felç (stroke), dünya genellinde yüksek ölümlere sebep veren yaygın hastalıklar arasındadır. Sadece her yıl, İngilterede kronik stresten kaynaklanan felç hastalığından ölenlerin sayısı 70, 000 civarındadır.


Yaklaşık 10 yıl süren, 36-52 yaş grubu, 10,000 erkek ve kadın üzerinde yapılan uzun bir akademik araştırma ve takibin değerlendirmesine göre; devamlı ve sık sık kendi yakın sosyal çevresiyle tartışanların, herhangi bir sebepten dolayı üç katına daha erken ölme olasalığı ve rısıkoyu taşımış olmalarıdır. Bu 10 yıllık detaylı çalışmaların sürecinde ölen yaklaşık 500 erkek ve kadının diğer ölüm sebepleri arasında; kanser, kalp, karaciğer hastalıkları ve intihar ulduğu saptanmıştır. Üzerinde araştırma yapılan bu grubun, %6 sinin eşleri ve çocuklarıyla devamlı münakaşa yaptıkları, %2 sı diğer aile fertleri ile çatışma içinde oldukları, ve %1 in komşuları ile münakaşa ve tartışmada bulundukları gürülmüştür... Aile yakınlarıyla tartışmalar genellde akıl ve vücut sağlığına zarar getiren stresleri tetiklediği ve getirdiği, ve yakınları hakkında aşırı üzülenlerin kalp hastalıkları geliştirme riski taşıdıkları, bu alanda yapılan daha önceki çalışmalarda da göze batıyor.

Copenhagen Üniversitesinin raporuna göre, bilhassa kadın partnerlerin veya eşlerin erkekler üzerinde yaptıkları aşırı talepler ve üzüntüler, erkekleri akıl ve vücut hastalıklarına götüren streslere yakalanmaya daha müsait ve eğimli yaptığı görülmüştür. Ayrıca, işini kaybetmek, negatif sosyal ilişkilerin tesiri ve etkisinden gelen stresin daha da büyümesine sebep veriyor. Journal of Epidemiology & Community Health dergisine göre, partnerden-eşlerden komşulara kadar uzanan sosyal gruplar arasındaki tartışmalar erken ölme ile yakın bir bağlantsi olabileceği raporda tekrar vurgulanmıştır.

Aşırı sinir ve asabilik felci tetikliyor


Yapılan başka bilimsel araştırmalara göre; agresiflik ve çabuk parlama davranışı sergiliyen kişilerin felç geçirmeleri iki kat artıyor. Ayrıca tehdit, agresiflik, sabırsızlık ve çabuk sinirlenme, parlama davranışını sergiliyenlerin felç geçirme ihtimali sigara içenlerdeki kadar hastalıklara yakalnma riskini artırmaktadır. Bilhassa hayat streslerinden dolayı agresif davranış geliştiren kişilerin, cinsiyet veya zararlı lifestyle dengesine bakılmadan, felç geçirme olasalağını taşımakta olmalarıdır. Ciddi bir duygusal travma geçirenlerin de, felç geçirme riskinin dört katına arttığı görülmüşür. Stres kaynaklı felç, dünya genellinde yüksek ölümlere sebep veren hastalıklar arasındadır. Sadece her yıl, İngilterede kronik stresten kaynaklanan felç hastalığından ölenlerin sayısı 70, 000 civarındadır.


Tedavi


Topluma sosyal üzüntü ve streslerle mücadele etmede, çiftlere ve ailelere 'conflict mamagement' alanında eğitmek ve destek vermek; zamanından önce ölmeyi önlemek için alınabilecek en iyi bir startejilerden biri olması gerekir.

Hayat streslerinden dolayı, kızgınlık, sınırlılık, agresivlik, şiddet, asabilik, aile içi münakaşa ve tartışma konusunda problemi olanlar ve müdahale için desteğe ihtiyacı olanların, bizle temas adresimiz, Email: gulshev@aol.com


Uzman Pratisyen ŞEVKET GÜL, May 2014, London