Boşanmanın Çocuklara Olan Zararı Azaltmak

(Minimizing Damage of Divorce on Children)

 

Boşanan bir aileden gelen çocukların okul, akademik hayatlarında ve imtihanlarda başarılı olmamaya, içki, uyuşturucu, kumar, antisosyal gruplara-çetelere kaymaları, obezite, anxiety ve depresyon gibi sağlık problemerini geliştirme riskini daha fazla taşıyorlar.
İngiltere genelinde aile avukatlarını temsil eden Resolution adlı hukuk organizasyonun, 14-22 yaş arası büyük bir çocuk grubun üzerinde yaptıkları bir ankete göre, çocukların üçte ikisinin anne ve babalarının ayrılmasından dolayı imthanlardaki performanslarını ve başarılarını büyük bir derecede etkilediğini belirtmişlerdir. Aynı gruptaki çocukların sekizde birinin alkol veya uyuşturucu aldıklarını, ve üçte birinin de fazla veya daha az yemek yediklerini belirtmişlerdir.
Çocuk yetiştirme ve gelişim uzmanlarına göre, önemli olan, ayrılmaya karar veren eşlerin boşanma süreci ve sonrası, çocuklar üzerindeki etkisini azaltmak için gerekli ortak tedbirleri ve önlemleri önceden almalarıdır.
İngiltere'de her sene 100 bin civarında 16 yaş altında olan çocuklar anne ve babaların veya partnerlerin ayrılma kararına şahit olmaktadır (bu trend gelişmekte olan ülkelerde de artıştadır). Çocukların çoğu ayrılma sürecinden gelen stres ve gelecek endişesinden doğan kaygı, korku, öz güvensizlik, konsantre bozukluğu, depresyon gibi psikolojik problemler geliştirdiği saptanmıştır. Bilhassa ayrılma süreci sırasında, eşlerden birinin, çocukların gözünde diğer eşi aşağladıkları, kışkrtıkları kötüledikleri ve çocukları kendi taraflarına çekmek için yanlış ve negatif bir çaba harcadıkları, anketeki çocukların üçte biri tarafından yansıtılmıştır. Aynı anketeki çocuklara göre, ayrılma süreci sırasında okul ödevlerinin, akademik çalışmaların ve imtihandaki başarıları üzerinde de negatif bir etkisi olduğunu belirtmiş olmalarıdır..
Ayrıca aile mutluluğun zedelenmesiyle, okula gitmemek, dersleri kaytarmak ve öğretmenleriyle takışmak çocukların sergilediği diğer olumsuz davranışlar arasındadır. İngiltere Okul Müdürleri Derneğine göre (National Association of Head Teachers) çocukların eğitimlerinin ne kadar etkilendiğini ve bunun getirdiği olumsuz etkilerini öğretmenlerin de çektiğini belirtilmiştir. Derneğe göre, öğretmenlerin boşanmanın çocuklar üzerindeki etkileri konusunda yeteri kadar eğitilmiş olmamaları da önemli diğer bir sorundur. İngiltere'de çocukarın dörte biri yanlız bir anne veya baba (single-parent) ile yaşamaktadır. EU'da bu oran altıda birdir.
Hükümete düşen en önemli görevlerden biri, boşanmanın arkadan getirdiği ve aile ocağın dağılmasıyla gelen bir dizi sosyal, ekonomik ve psikolojik zorlukların ve bilhassa çocuklar üzerinde bırakacağı negatif etkilerin önlenmesi için gerekli tedbirleri getirecek yassaların planlanması ve bir an önce daha ciddi bir şekilde uygulanmalarıdır.


Eşlere düşen en önemli görev


Bir pratisyen olarak benim bu konu üzerindeki görüşlerim şudur; boşanan karı koca veya ayrılma kararı veren çocuklu partnerlere düşen en önmeli görev ve mesuliyetlerden biri de, aralarındaki kırgınlığı, dargınlığı ve bencilliği bir kenara koyup, çocukların bu zor devreyi fazla etkilenmeden atlatmaları için bir an önce bir araya gelip, bir aile terapistin, pratisyenin veya life coach'un desteği ile, çocuklara karşı gösterilecek ve alınacak ortak tavır, ortak bir ses, yanaşım, davranış, vazife, destek, bakım, sevgi, ilgi, gelişim, hobi, eğlenmeye vakit, spor, sosyal ve kültürel faaliyetler, eğitim, ve disiplin gibi konuların yönetimi ve devamı için, bir kağıt üstüne dökülmesi ve ciddi bir şekilde uygulanmasıdır. Ayda bir, ayrılan çiftlerin çocukları için beraber hazırladıkları destek protokolün uygulaması nasıl gittiğini veya gitmediğini bir gözden geçirmek çok çok önemlidir.

Not: Boşanan bir aile ortamında yetişen çocukların da evlendikeri zaman kendi eşleriyle (anne ve babaları gibi) geçimsizlik geçirme ve yaşama riskin yüksek olduğu saptanmıştır.


Yardım


Evlilik sorunları, adolesan çocuklar, stres, endişe, uykusuzluk, panik atak, depresyon, korku, yakınını kaybetme acısı, daha sağlıklı bir lifestyle dengesi öz güvensizlik, kıskançlık, fobi, kilo vermek, sigara, alkol, uysturucu bağımlılığı, kumar, cinsel sorunlar ve problemlerine (NLP-CBT, Psychotherapy ve Hypnotherpy yöntemleriyle) yardıma ihtiyacı olanlar için telefon iletişim numarası M: 07871 490 669 veya 0208 886 1119.


 

Uzman Pratisyen ŞEVKET GÜL, December 2016, London