Depresyon Epidemik Oldu

(Depression in Young Girls)

 

Hükümet için yapılan bir sağlık araştırmasına göre, İngilterede genç kızların üçte birinde anxiety ve depresyon içinde oldukların tespit edilmiştir. Department of Education adına, 30 000 genç kız çocuğu üzerinde yapılan bu uzun bilimsel araştırmanın dikkati çeken diğer önemli değerlendirmesi de, son on yıl içinde akıl hastalıkları problemi olan genç kız çocukların sayısı yüzde on kadar artmış olmasıdır. Kız çocukların anxiety ve depresyon semptomlarından şikayet etmeleri, aynı yaş grubuna düşen erkek çocuklarından iki kat fazla olduğu görülmüştür. Aynı araştırmanın sonuçlarına göre, daha az varlıklı ağileden gelen çocuklarla kıyaslanma yapıldığı zaman, varlıklı ağilelerden gelen kız çocukların anxiety ve depresyon hastalıklarına yakalanma olasalığın daha fazla olmasıdır. Uzmanlar, eldeki delillere göre okullarda yavaş yavaş büyümekte olan bir akıl hastalıkları epidemiğe doğru gidildiğinden kaygı duymaktadırlar. Bazı uzmanlara göre bunun sebebi, velilerin yüksek beklentilerini yerine getirememe kaygısı ve baskısı altında olan çocukların öz güvenlerini etkilediğini, istikbal endişesi ve kendi hayatların kontrolünü ellerinden çıkmış olma hissini yaşamaya başlamış olmalarındandır.


Sosyal medyanın negatif etkisi


Diğer ekspertlere göre, sosyal medyanın (facebook, ınstagram, twittter) negatif rolünün büyük bir etkisinin olduğuna ve çocukların okul saatlerinden sonra eve döndüklerinde sosyal medyayaya olan bağlantılarından fişi çekememeleri, anxiety ve depresyonu tetikliyebileceğini öne sürülmüştür.

Araştırmacıların 2005 yılında 14 ile 15 yaş grubu çocuklarla yapılan bir anketin değerlendirmesine göre, %37 oranındaki kız çocukların değersiz hissetmek (low self esteem) konsatre bozukluğu, sosyal medya stresi gibi üç ve fazla psikolojik stres semptomlarını sergiledikleri saptanmıştır. Erkek çocuklarda psikolojik stres oranı %15 civarındadır.

Yavaş Yavaş Büyüyen bir Epidemik


SANE diye bilinen akıl sağlığı vakfına göre, ülke çapında bir çok okul müdürlerin talebeleri hakkında paylaştığı ortak kaygıya göre, çocukların geçirdiği 'duygusal stresten' kaynaklanan sebeplerden dolayı kendilerine zarar vermekten (self harm) hastaneye sevkedilen 16 yaş altındaki çocukların saysında raporun hazırlandığı dönem süreci içerisinde %52 oranında artığı yani yavaş yavaş epidemik seviyelere doğru tırmandığı izlenmiştir. Bir hükümet sözcüsüne göre, okul dönemindeki gençlerde artmakta olan anxiety ve depresyon problemine ülke çapında müdahale etmek için £1.2 bıllion bir kaynak ayrıldığı belirtilmiştir.

Yardım


NLP-CBT, Psychotherapy ve Hypnotherpy yöntemleriyle stres, endişe, uykusuzluk, panik atak, depresyon, korku, evlilik sorunları, adolesan çocuklar, yakınını kaybetme acısı, daha sağlıklı bir lifestyle dengesi öz güvensizlik, kıskançlık, fobi, kilo vermek, sigara, alkol, uyuşturucu bağımlılığı, kumar, cinsel sorunlar ve problemlerine yardıma ihtiyacı olanlar için telefon iletişim numarası M: 07871 490 669 veya 0208 886 1119.


 

Uzman Pratisyen ŞEVKET GÜL, July 2015, London