Antidepresanlar en iyi tedavi yöntemi olmayabilir! 

(Antidepressants may not be the best treatment option)

 

 

OECD'nin (Organısation for Economic Co-Operation and Development) son raporlarına göre, İngiltere antidepresyonların tüketiminde Avrupa'da listenin başındadır. Ayrıca,  Prozac gibi antidepresyon reçetesi verilmesinde de batı dünyasında yedinci sırayı aldığı gibi, antidepresantlar tüketimi son 10 sene içinde iki katına çıkmıştır! 


Antidepresanlar en iyi tedavi yöntemi olmayabilir!

 

Ülkenin önde gelen uzman Dr'lara göre, antidepresyon ilaçları reçetesinin gerekli olmayan durumlarda bile verilmesinden (prescrıptions by GPs) kendilerini büyük bir profesyonellik sıkıntısı içinde braktigini yani, hiç rahat olmadıklarını belirtmişlerdir. Bilhassa, SSRİ tıpınde olan Prozac ve Seroxat gibi antidepresyonların ülke çapında yazılan reçete sayısının 4 milyonun üstünde olduğu, ve bu ilaçları alan gençlerde intihar etme düşüncelerini tetikliyebileceği kaygı ve endişelerin olduğunu öne sürmüşlerdir. OECD ye göre, antidepresyon ilaçların yanında, antibiyotik ilaçların tüketiminde de çok büyük bir artışın olduğu saptanmıştır. Uzmanlara göre, İlaçlı tedavi süresinin uzaması ve ilaç almanın sıklaşması, antidepresyon ilaç reçetelerin artmasına bir sebep olarak gösterilebilir. Yani ülkede depreyona geçiren nüfusun artışı ile, yazılan reçetelerdeki abnormal artışı ve patlamayı temsil etmiyor!


OECD raporlarında dikkati çeken diğer bir gerçek de, antidepresyon ilaç reçetelerin, hafif ve orta derece depresyon durumlarında da verilmeye devam edilmesidir!  Yani, ihtiyacı olmiyan stresli nüfusa bile antidepresyon ilaç reçetesi yazılıyor.  Sağlık hizmet sektöründe ileri gelen firmalardan biri olan, Priory Group UK yetkililerine göre, "antidepresyon ilaçların, insanların mutsuzluklarını ve keyfsizliklerini gidermek için verilmemelidir" önerisinde bulunmuşlardır.  Pratisyen olarak da, Priory Group UK nın bu görüşlerini ben de destekliyorum. Çünkü, kişideki mutsuz duyguları  (unhappiness) ilaçla 'uyuşturmaya' çalışmak demek; kişinin hayatındaki gerginliklerine, sıkıntılarına, acılarına, hayal kırıklarına ve travamalrina hiç kulak asmamak demektir (bu benim şahsi görüşümdür).


National Collaborating Centre for Mental Health in the UK ye göre, antidepresyon ilaç reçetelerindeki artışın, ilaç firmaların (pharmaceutical industry) güçlü pazarlama taktiklerinin ve ticari baskilarin bir ürünü olduğuna kuvvetli bir delil olduğu açıklamışlardır. 

 

 

WHO'nun depresyon açıklaması

 

WHO,  Dünya Sağlık Organizasyonu, depresyon hastalığı ile ilgili verdi son bilimsel açıklamayı şöyle özetleyebiliriz;

"50 senedir süren bilimsel arştırmaların sonuçlarına bakıldığı zaman, depresyonun gelişmesinde çok kompleks faktörlerin aktif olduğunu ve, depresyonun; 1. biolojik-genetik,  2. sosyolojik-stres, 3. psikolojik-hayat deneyimleri ve 4. çevre faktörlerin devreye girmesi sonucunda geliştiğini ve depresyona sebep olarak kesin tek bir kaynağın gösterilemiyeceğine" dünya sağlık bildirilerinde aciklanmistir. 

 

İlaçsız tedavi en iyi yöntem


Anxiety, panik atak ve depresyon geçiren kişilerin, GP'lerinden ilaçsız tedavi opsiyonlarını sormalarında fayda vardır.

Bilhassa, hafif ve orta depresyon durumlarında.  Ağır, yani kronik depresyon geçirenlere ilaç verilecekse, muhakkak hastanın bir psikoterapi programına kilitlenmesinin zaruri olduğu GP'ler tarafından vurgulanmalıdır.

Akıl-zihin sağlık problemleri ve duygusal stresleri (emotional stresses), kişinin kendisini içinde bulduğu hayat-yaşam şartların bir ürünüdür. Dolayısıyla, anxiety, panik atak ve depresyonun kalıcı ve kökten tedavisi için, ancak kişinin hayatındaki gerginliklerin-streslerin tam anlaşılmasıyla çözülür. Yani, kimyasal tedaviyle (ilaçla) değil.


UK sağlık sisteminde gördüğüm çok büyük bir eksiklik; ilaç tesirini göstene kadar, kişiye getireceği, ve çok rahatsız edici yan tesirlerin devam ettiği süreci sırasında (iç kasırganın en ağır olduğu bir döneminde), hastaya psikolojik bir  desteğin tam sağlanmamış ve verilmemiş olmasıdır.

Özet olarak: "Düşünce ve stres kaynaklı problemler, ilaçla-'duygusal uyuşturma' ile kişiye kalıcı çözüm getiremez" (SG).

İlaçsız tedavi yöntemler arasında, NLP Cognitive Psychotherapy, CBT Psychotherapy, Hypnotherapy, Zihin-Vücut Sakinleştirme ve Rahatlatma metot ve teknikleri önde gelenleri arasındadır. Destek için email: gulshev@aol.com

 

Uzman Pratisyen ŞEVKET GÜL, Jan 2014, London