İmtihan: stres, korku ve bunalıma psik. tedavi

 

Öğrencilerimizin her sene bu aylarda yaşadıkları imtihan stres, korku ve bunalıma karşı mücadele ve zihinsel sağlıklarını daha iyi yönetebilmeleri için,faydalanabilecekleri en etkili bilimsel yöntemler iki grupta toplanabilir: 1. Bireysel stres, korku ve bunalmaya karşı NLP-CBT psik. terapilerden faydalanmak. 2. Doğal, kolay ve hızlı öğrenme metod ve tekniklerini öğrenmeleri ('Easy Learning' veya 'Accelerated Learning Methods').

"Learning How to Learn is More İmportant Than What to Learn" sözü doğal, hızlı ve kolay öğrenme bilmin ve filozofisinin ana prensibidir. Bu öğrenme metodu ile çalışan ve imtihanlara hazırlanan öğrenciler, imtihan dönemlerinde psikolojik stres, korku be bunalım sıkıntısının içine düşmedikleri gibi, imtihanlarda her zaman daha başarılı olurlar. Doğrudur.

 

 

Kolay öğrenme ve hatırlama stratejisi

 

En verimli çalışma, öğrenme, ve imtihanlara hazırlanmayla ilgili bilimsel bir program veya planın özelliğini şöyle özetleyebiliriz: 1. Ders çalışmaya ayrılacak kaliteli zaman sürecinin tam belirlenmesi (ay, hafta, gün, saat) 2. Öğrenmeye veya çalışmaya başlamadan önce, beynin tamamen öğrenmeye hazırlanması yani sakinleştirilmesini bilmek (dayframatik nefes tekniği-DBT, NLP ve CBT teknikleri vb) 3. Öğrenmeye büyük bir rahatlık, huzur, neşe, zevk ve merakla yanasilmasi 4. Öğrenmek için bütün beş his kanalın devreye girmesi (VAKOG) 5. Özel-kişisel öğrenme tercih, sitil, yöntem ve kanallardan haberdar olmak ve faydalanmak vb.

 

 

Öğrenileni kalıcı yapmak

 

* İnsan beyni, 20-30 dak. tam konsantreli bir öğrenme, 10 dak. istirahat-değişik bir hoş oyalanma gibi bir tempo ve yanaşımla öğrendiği zaman, öğrenilen malzeme veya bilgi hafızada daha kalıcı oluyor.* 10 dak. aradan sonra öğrenmeye tekrar dönüldüğü zaman, 2-3 dak, bir önceki 20-30 dak. çalışma periodunda yapılan öğrenme ile ilgili ufak bir not ve özet alınır. * Bu çalışma temposu 3-5 saatlik çalışma süreci boyunca tekrarlanır. * Yatmadan önce sadece kısa notlara bir göz atmak için 1/2 saat ayrılır. *İnsan beyinin sekiz saat kaliteli uykuya ihtiyacı vardır. *Ertesi sabah, yataktan kalktıktan sonra ilk yapılacak iş; 1/2 saatliğine bir gün önceki çalışmayla ilgili kısa notlara bir göz atmaktır.* Yukardaki tempo ve metodla ders çalışıldığı zaman beynin kısa ve uzun hatırlama-hafıza kapasitesi güçlendirilmiş olur.* İmtihanlardan bir gün önce de, son bir tekrarı yapılır (sadece kısa notlar, resimcikler, şekillere, akıl haritalarına bir göz atark).

 

 

Beyin hangi yöntemle daha iyi hatırlar?

 

Ortalama olarak insan beyni; Okuduğunun %20 sini, Duyduğunun %30 nu, Gördüğünün %40 ni, Söylediğinin %50 sini, Yaptığının %60 ni, ve, beş hissini (VAKOG) + işi fiilen yaparak gerçekleştirdiği zaman %90 nini hatırlar. Onun için, öğrenme faaliyetin ve çalışmanın en etkilisi ve verimlisi, beş his kanalının (5 sensory channels, VAKOG) hepsinin öğrenme sırasında devreye girmesi ve kullanılmasıdır.

 

 

İmtihan stres, korku ve bunalmaya psik. tedavi

 

 

İmtihan stres, korku ve endişeyi azaltacak, ve tesirsiz hale getirecek bir çok zihin-vücut sakinleştirme teknikleri, ve beyni imtihan stres ve korkuya karşı öğrencinin daha olumlu bir davranış ve reaksyon sergilemesi için NLP-CBT gibi psik. müdahale yöntemleriyle programlanma opsiyonları da mevcuttur.

İmtahan stresi, endişesi ve korkusu geçiren öğrenciler, ilk yardımlarını GP lerinden alabilirler. Gerekirse psikolojik tedavi ve destek için de uzman bir pratisyenden derhal yardım için temasa geçmelidirler.

 

 

"Neyi Öğrenmeyi Değil, Önce Nasıl Öğrenceğimizi Öğrenmeliyiz-Bilmeliyiz!"

 

Pratis. Psik. Sevket Gul, 8 June 2012, London