PSİKOLOJİK YEME BOZUKLUKLARI NEDİR? (Eating Dissorders-Therapy)

 

 

PSIKOLOJIK YEME BOZUKLUKLARI

 

 

Yeme bozuklukların ana özellikleri şunlardır:

 

 

 

Yeme bozuklukların tıbbi açıdan çeşitleri:

 

 

PSİKOLOJİK BELİRTİLER

 

Yeme bozuklukları bilhassa kız çocuklarında ve genç kadınlarda yaygın görülür. Yeme bozuklukları olan kişilerin çoğunda özgüvensizlik, depresyon,ve anksiyete belirtileri de yaygındır. Ayrıca yiyecek, yemek, kilo almak ve vücud görünüm ve şeklini düşünmekle boş vakitlerini geçirirler!

 

BİOLOJİK DEĞİŞİKLİKLER

 

Yukardaki yeme bozuklukları, kişilerin fiziki hastalıklar problemleri geliştirmeye sebep olabilir. Örnek: Kan, mide ve bağırsak, tuz dengesi (electrolyte), böbrek ve kalp hastalıkları vb. Yapılan araştırmalara göre, kronik yeme bozuklukları problemleri (AN) olanların %20 sı hayatlarını kaybetikleri tesbit edilmiştir. Kendilerini sık sık kusmaya zorliyanlar da, kalp ve böbrek hastalıkları geliştirme rizikosu ile karşı karşıyadırlar.

 

SEBEPLERİ

 

Bir çok değişik faktörler yeme bozuklukların gelişmesine sebep verebilir. Örnek: Çocukluk problemleri, erginlik çağına giriş, aile problemleri, çevre tarafından şişmanlık ve fiziki görünümün alay edilmesi ve özgüvensizlik (low self-esteem) vb. Yeme bozuklukların çoğu da, kişi diyet rejimine başladıktan sonra geliştiği tesbit edilmiştir. Batı dünyasında kadınların ''ince görünmeleri' üzerindeki baskıların büyük etkisinin de olduğu savunulmaktadır.

 

TEDAVİ

 

Aneroxia Nervosia (AN) hastalığı geçirenlerin bir kısmı hastanede tedavi görmeleri gerekmektedir. Yeme bozuklukları problemleri olanların büyük bir oranı evlerinden tedavileri yapılabilir. NLP, CBT ve Hypnotherapy vb en etkili psikolojik tedavi ve müdahale yöntemeri arasındadır. Anorexia Nervosa (AN) veya Bulimia Nervosa (BN) geçiren kişilerin terapisi 6 ile 12 ay arası sürebilir.

 

NOT: Psikolojik Yeme Bozuklukları olan kişilerin ilk danışacakları sağlık merkezi kendi GP'leri olmalıdır.

 

Uzman Pratisyen-Psikolog ŞEVKET GÜL, 7 August 2012, London gulshev@aol.com